Succesvolle Smart Deal voor HR-specialist Select

17-12-2018

|

Uncategorized

Zijn bedrijf verder laten groeien, zonder in te boeten op autonomie. Met een Smart Deal bereikt ondernemer Bart Gonnissen, oprichter van HR-specialist Select, zijn doel. Het directieteam stapt mee in het kapitaal, samen met externe privé-investeerders. Met deze slimme overeenkomst versterkt Select zijn groeikracht, nodig om de ambitieuze businessplannen van de komende jaren te bereiken.

Select is een HR-totaaldienstverlener met hoofdkwartier in Antwerpen. Het bedrijf verzorgt werving en selectie van bedienden en biedt ook project sourcing, training en consultancy aan. Onder leiding van oprichter en CEO Bart Gonnissen groeide de groep de laatste jaren met gemiddeld 20% per jaar door een combinatie van organische groei en overnames. Diverse investeringen vonden plaats in ondersteunende structuren en systemen. In 2018 zal Select een omzet realiseren van € 65 000 000. Het bedrijf heeft 400 medewerkers in vijf landen.

Engagement directieteam verankeren

Gonnissen blijft de grootste individuele aandeelhouder en CEO. Het volledige directiecomité, acht man sterkt, stapt voor 25% mee in het kapitaal. Dit kernteam zal instaan voor de realisatie van het ambitieuze businessplan voor de komende jaren. De deal brengt ook 46 door SDM-Valorum geselecteerde privé-investeerders mee in het bedrijf. Zij ondersteunen financieel en strategisch vanuit hun respectievelijke netwerken.

Bart Gonnissen: “Met deze Smart Deal bereik ik twee objectieven. Door de overeenkomst verankeren we het engagement van het directieteam in het bedrijf. Dit kernteam zet zijn schouders onder het ambitieuze groeiplan en heeft aangegeven hun aandeelhouderschap verder te willen uitbouwen. Door de inbreng van de privé-investeerders ondersteunen we deze groeiplannen financieel én strategisch verder, terwijl we toch de onafhankelijkheid en eigenheid van ons bedrijf behouden.”

Slimme oplossing voor bedrijfsleider die verder wil ondernemen

Een Smart Deal is een slimme vorm van een owner buy-out waarbij de bedrijfseigenaar een deel van zijn kapitaal veilig stelt en toch verder blijft ondernemen. Hij verkoopt de aandelen van zijn bedrijf aan een nieuw op te richten holdingvennootschap. Met een deel van zijn opbrengst koopt hij vervolgens een minderheidsaandeel in deze newco, in het nieuwe bedrijf blijft hij als CEO aan de slag en ontvangt daarvoor een vergoeding. Dit opzet biedt ook de mogelijkheid om sleutelfiguren zoals het management en/of kinderen van de bedrijfsleider te laten participeren. Ten slotte brengt SDM-Valorum een groep privé-investeerders samen die de onderneming financieel en strategisch ondersteunen. Voor verdere financiering richt de holding zich tot de bankwereld en ontleent via een klassieke lening een bedrag dat in verhouding beperkt is, om zo de groeiplannen niet ‘vleugellam’ te maken.

Er wordt een businessplan opgesteld met een realistische groeiprognose, rapportering gebeurt op regelmatige basis aan het bestuursorgaan en de aandeelhouders. Na vijf jaar beslissen de aandeelhouders hoe het verder gaat. De oorspronkelijke eigenaar kan als minderheidsaandeelhouder de ondertussen sterk gestegen aandelen verkopen aan een derde partij, het management of een van de participanten. 

Duurzame ondersteuning van de ondernemer

Een owner buy-out is een intensieve periode voor de ondernemer. Het SDM-Valorum team zorgt voor vakkundige begeleiding en ontzorgt de ondernemende familie volledig, tot en met het contractwerk en de bankfinanciering. SDM-Valorum werkt nog steeds enkel op resultaat, op basis van het ‘NO CURE NO PAY’ principe.

Ontdek wat een Smart Deal voor u kan betekenen.